CÁCH GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI YÊU| Một điều thôi – SỰ ĐỀU ĐẶN

Một điều thôi – SỰ ĐỀU ĐẶN

Một bình luận mà tôi thường thấy thỉnh thoảng đó là nhiều người bảo với tôi trên email rằng “Tôi đã thử Thần Chú Mê Đắm mà không hiệu quả?”.

Và rồi tôi nói, vậy thì, hãy cho tôi xem danh sách của những việc mà bạn đã làm nhưng nó không hiệu quả.

Và điều luôn xảy ra đó là họ có quay lại và trả lời cho tôi.

Họ nói tôi đã GẶP BẠN TRAI/CHỒNG MÌNH, LÀM THEO TÔI HƯỚNG DẪN hoặc tôi đã thử CÁC CÁCH như tôi đã chỉ.

Nhưng không đạt được kết quả nào cả.

Chỉ đạt được kết quả dưới 10%.

Và rồi tôi nói, đó không phải là việc mà thỉnh thoảng bạn làm, nó là việc mà bạn cần kiên trì thì mới tạo nên sự khác biệt.

Nếu bạn kiên trì thực hiện nó, điều duy nhất phân biệt những người hạnh phúc với người bình thường đó chính là sự kiên trì.

Sự kiên trì từ ngày này sang ngày khác.

Trong một khoảng thời gian kéo dài.

Và nếu như bạn đang xem video này, và bạn nói với tôi bạn đã thử tất cả mọi thứ mà vẫn không có kết quả.

Trong hình ảnh có thể có: món ăn và văn bản

“Bạn càng kiên trì bao nhiêu, hạnh phúc càng đến sớm bấy nhiêu!”

Bạn có biết vì sao không?

Bởi vì bạn không có sự kiền trì.

Vì vậy đến cuối cùng, không phải là việc bạn thỉnh thoảng mới làm mà là việc bạn làm điều gì trong một khoảng thời gian dài sẽ tạo nên mọi sự khác biệt.

ĐIỀU GÌ MÀ BẠN MUỐN LÀM TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN DÀI?

Hãy bình luận!

 

Mai Tình Yêu và Cộng Sự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tâm sự của bạn