Tag Archives: bạn trai tỏ vẻ khó chịu

Nếu như người bạn yêu nhất lại là người cản trở bạn đi tới thành công?

https://www.youtube.com/watch?v=gJ-2qPvjY70 Nếu như người bạn yêu nhất lại là người cản trở bạn đi tới thành công? Điều gì sẽ diễn ra nếu như bạn muốn làm một cái gì đó mới, theo đuổi đam mê của mình? Ai là người cản trở bạn nhiều nhất? Ai là người khiến bạn khổ tâm nhất? Tôi cũng đã từng như vậy. ... Read More »

Tâm sự của bạn