Tag Archives: Không cần biết hết mọi mật khẩu của nhau

Không cần biết hết mọi “mật khẩu” của nhau

Không cần biết hết mọi "mật khẩu" của nhau

Không cần biết hết mọi "mật khẩu" của nhau Bạn đã từng đọc trộm nhật ký của người khác chưa?  Đã từng mở một phong thư không phải gửi cho mình? Đã từng đọc những sms, inbox vốn dành cho người khác? Và nếu có, thì lý do là gì? Quan tâm? Tò mò? Phải chăng vì "đọc trộm" cũng ... Read More »

Tâm sự của bạn