Tag Archives: nghệ thuật sống

THAY ĐỔI BẢN THÂN| Sống không hối tiếc

Sống không hối tiếc

https://www.youtube.com/watch?v=3x1IqkXH-gk Sống không hối tiếc Bạn có từng đến một nghĩa trang mà trên bia mộ nói rằng tôi ước mình đã làm việc chăm chỉ hơn? Tôi ước mình đã đuổi theo ước mơ của mình thay vì sống cuộc đời mà người khác mong muốn? Với những công việc hằng ngày, bận rộn và hối hả bên ngoài ... Read More »

Tâm sự của bạn