Tag Archives: sự đều đặn

CÁCH GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI YÊU| Một điều thôi – SỰ ĐỀU ĐẶN

bạn càng kiên trì bao nhiêu

https://www.youtube.com/watch?v=UfBevKm9QwY Một điều thôi - SỰ ĐỀU ĐẶN Một bình luận mà tôi thường thấy thỉnh thoảng đó là nhiều người bảo với tôi trên email rằng “Tôi đã thử Thần Chú Mê Đắm mà không hiệu quả?”. Và rồi tôi nói, vậy thì, hãy cho tôi xem danh sách của những việc mà bạn đã làm nhưng nó không ... Read More »

Tâm sự của bạn