Tag Archives: tại sao bạn phải sợ

THAY ĐỔI BẢN THÂN| Tại sao bạn phải sợ?

https://www.youtube.com/watch?v=U53AyAiJmKY Tại sao bạn phải sợ? Tôi tin rằng, nếu mục tiêu kiếm chồng kiếm vợ của bạn không làm cho bạn cảm thấy sợ hãi, lo lắng thì điều đó có nghĩa là những mong muốn của bạn chưa đủ lớn. Đối với tôi mỗi mục tiêu tìm bạn trai phù hợp dù có nằm trong tầm với của ... Read More »

Tâm sự của bạn